Jaarvergadering 25 januari

vergadering

Donderdag 25 januari staat de jaarvergadering op de agenda. Tijdens deze bijeenkomst zal er even teruggeblikt worden op 2017, tevens zal de nieuwe agenda voor 2018 vastgesteld worden. Ook zal er een bestuursverkiezingen plaatsvinden, enkele leden zijn aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot 23 januari aanmelden bij het bestuur. Voor verdere info: Jaarvergadering